l’associació

L’associació COPSAT (Col·lectiu per a la Recerca Social i Autònoma) neix amb la voluntat de fer possible un coneixement i una recerca independents des de l’Antropologia i les Ciències Socials que s’origini de manera compartida en els diferents espais de la sociabilitat humana, i retorni en forma d’eines i sabers que beneficiïn la interacció personal, el desenvolupament comunitari i la vida social.

La asociación COPSAT (Col·lectiu per a la Recerca Social i Autònoma) nace con la voluntad de hacer posible un conocimiento y una investigación independientes desde la Antropología y las Ciencias Sociales que se origine de manera compartida en los diferentes espacios de la sociabilidad humana, y retorne en forma de herramientas y saberes que beneficien la interacción personal, el desarrollo comunitario y la vida social.

L’association COPSAT (Col·lectiu per a la Recerca Social i Autònoma) naît de la volonté de rendre possible une connaissance et une investigation indépendantes de l’Anthropologie et les Sciences Sociales qui aient leur origine de forme partagé aux différents espaces de la sociabilité humaine, et que elles reviennent comme outils et savoirs qui profitent à l’interaction personnelle, le développement communautaire et la vie sociale.

The COPSAT (Col·lectiu per a la Recerca Social i Autònoma) association was created with the aim of enabling independent knowledge and research from Anthropology and Social Sciences which have a common origin in the different spaces of human sociability, and which return to them as tools and knowledge aimed at promoting personal interaction, community development and social life.

 

una mirada des de l'antropologia sociocultural: investigació, acció , transformació